Какво представлява холотропното дишане?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХОЛОТРОПНОТО ДИШАНЕ

Холотропното дишане е мощен метод за себеизследване и самопознание, който работи с изменени състояния на съзнанието. Разработен е от Станислав и Кристина Гроф в резултат на дългогодишна, задълбочена психотерапевтична работа, който те ползват и изучават от 1975 год. до наши дни. Представлява комбинация от интензивно, учестено дишане; специално подбрана и структурирана музика; фокусирана работа с тялото, рисуване на мандали и споделяне в група.
С помощта на измененото състояние на съзнанието се постига повишена сензитивност, достъп до дълбинния ни духовен свят /който включва материали не само от индивидуалното, а и от колективното несъзнавано/, повишена яснота по отношение на човешките отношения, както и прозрения относно екологичните разбирания на хората и връзката им с всички живи същества. Изменените състояния на съзнанието могат да повишат човешката интелигентност и креативност, да доведат до откриване на архетипни, трансперсонални и духовни области от битието ни. От тази перспектива собствената жизнена ситуация и съдържащите се в нея конфликти могат лесно да бедат преразгледани и предоляни.
Опитът, който се натрупва по време на холотропното дишане, е напълно индивидуален и се определя от това, което се явява най-актуално в конкретния момент за личностното развитие. Най-общо казано тази работа може да улесни достъпа до дълбоките пластове на индивидуалното несъзнавано, може да пробуди спомени, свързани с перинаталния опит или според Гроф това са екзистенциалните преживявания в полето на прага между смъртта и живота в процеса на раждането. Освен всичко това може да се достигне и до безкрайната област на колективното несъзнавано. Холотропното дишане е подходящо за всички хора, които искат да работят със себе си, да опознаят, развиват, променят себе си; които си задават въпроси и търсят отговори; които са изследователски настроени и искат да преживеят интензивен опит в откриване на своята истина за себе си, другите и света.
Методът на холотропното дишане има силен терапевтичен ефект посредством разтоварване и освобождаване на тялото от блокираната и застояла енергия, осъзнаването на важни и основни човешки ценности, както и разширяване на представата за самия себе си, другите и света.

четвъртък, 3 декември 2009 г.

Участие в холотропно дишане

Какво е необходимо да знаете за участието в сесия по холотропно дишане?
Дишането се провежда в легнало положение, върху матрак, който ви се осигурява. Необходимо е да сте облечени с удобни, свободни дрехи. Може да носите някаква кърпа или превръзка за очите, ако искате да са ви вързани. По принцип се диша със затворени очи, тъй като целта е, да насочите вниманието към себе си.
Принципът в холотропното дишане е, че се диша по двойки – ситер и холонавт. Холонавтът е дишащия, а ситерът е неговият партньор, който се грижи за дишащия и охранява неговото пространство. Опитът, който се натрупва и в едната, и в другата роля, е много важен за човек, тръгнал по пътя на самопознанието и личностното развитие.
Добре е, да се запознаете с изложените указания за ситери и холонавти и ако имате въпроси, да се обсъдят преди започване на сесията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар