Какво представлява холотропното дишане?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХОЛОТРОПНОТО ДИШАНЕ®

Холотропното дишане е мощен метод за себеизследване и самопознание, който работи с изменени състояния на съзнанието. Разработен е от Станислав и Кристина Гроф в резултат на дългогодишна, задълбочена психотерапевтична работа, който те ползват и изучават от 1975 год. до наши дни. Представлява комбинация от интензивно, учестено дишане; специално подбрана и структурирана музика; фокусирана работа с тялото, рисуване на мандали и споделяне в група.
С помощта на измененото състояние на съзнанието се постига повишена сензитивност, достъп до дълбинния ни духовен свят /който включва материали не само от индивидуалното, а и от колективното несъзнавано/, повишена яснота по отношение на човешките отношения, както и прозрения относно екологичните разбирания на хората и връзката им с всички живи същества. Изменените състояния на съзнанието могат да повишат човешката интелигентност и креативност, да доведат до откриване на архетипни, трансперсонални и духовни области от битието ни. От тази перспектива собствената жизнена ситуация и съдържащите се в нея конфликти могат лесно да бедат преразгледани и предоляни.
Опитът, който се натрупва по време на холотропното дишане, е напълно индивидуален и се определя от това, което се явява най-актуално в конкретния момент за личностното развитие. Най-общо казано тази работа може да улесни достъпа до дълбоките пластове на индивидуалното несъзнавано, може да пробуди спомени, свързани с перинаталния опит или според Гроф това са екзистенциалните преживявания в полето на прага между смъртта и живота в процеса на раждането. Освен всичко това може да се достигне и до безкрайната област на колективното несъзнавано. Холотропното дишане е подходящо за всички хора, които искат да работят със себе си, да опознаят, развиват, променят себе си; които си задават въпроси и търсят отговори; които са изследователски настроени и искат да преживеят интензивен опит в откриване на своята истина за себе си, другите и света.
Методът на холотропното дишане има силен терапевтичен ефект посредством разтоварване и освобождаване на тялото от блокираната и застояла енергия, осъзнаването на важни и основни човешки ценности, както и разширяване на представата за самия себе си, другите и света.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СОУЛ КОЛАЖ®

Методът СоулКолаж® представлява процес на създаване на индивидуално тесте от карти – колажи. Всяка карта се изработва отделно за определено време, като се използват различни изображения и картинки от списания; картата-колаж отразява една характерна черта или аспект от индивидуалността на човек.

Създателката на метода Сиена Фрост нарича тези отделни аспекти от индивидуалността на човека "Нетер" - име, заимствано от египетската митология, което означава божество, сила или енергия. В тази връзка всяка карта за определена характеристика, която създаваме, се зарежда с определена енергия и сила.

Като резултат от прилагането на този метод се сдобиваме със собствено и уникално тесте от карти, които взети заедно разкриват нашата многообразна и пъстра личност. Процесът е постепенен и има терапевтичен ефект. Научаваме се да приемаме и да се обединяваме с всички свои части или аспекти, без да съдим и оценяме, откриваме невероятния си вътрешен ресурс, с който разполагаме. Освен всичко това, методът е изключително приятен и креативен, помага ни да развиваме и обръщаме внимание на интуицията си, както и на творческия си потенциал. Все важни моменти, за се чувстваме цялостни и здрави.

Всичко от което се нуждаем е мотивация за работа със себе си, творческа нагласа, ножици, лепило и списания.

За метода може да научите повече от следния сайт, който е на английски език: www.soulcollage.com.


МЕДИТАЦИЯ: ЗАЩО НИ Е НЕОБХОДИМА

Упражняването на ума ни в медитация цели усъвършенстване на нашето внимание и осъзнаване, като ни помага да оставаме фокусирани дори в ситуации на външно или вътрешно объркване и смут, да наблюдаваме взаимодействието на различните влияния, които оформят дадена ситуация и да спечелим вътрешно пространство и време, което ще ни позволи да вземем най-благоприятното решение.

Способността да забелязваме какво се случва, докато това става и да си осигурим необходимата пауза, преди да отговорим, е важно умение за справяне с потенциално стресиращи за нас изисквания в къщи или на работа. Медитацията за развиване на осъзнаване е показала, че подпомага способността за разпознаване на много бързи емоционални импулси, както и автоматични мисли, като осигурява вътрешната свобода, за да бъдат оставени да си отидат.

Много изследвания напоследък разкриват позитивния ефект на медитацията за различни групи хора, страдащи от хронична болка, рак, тревожни разстройства, депресия и други. Предизвиква положителни промени и повишава устойчивостта на имунната система.

Практикуването на медитация може да доведе до това живота ни да бъде по-осъзнат, балансиран и по-качествен. Защото с каквито и дейности да се занимаваме, ако се намираме в състояние на присъствие и осъзнаване на всеки свой акт, мисъл, емоция, както и на това, което ни заобикаля, всяко наше действие ще намери своето точно предназначение. В такова състояние ще сме готови да открием удоволствието в малките, ежедневни неща и ще изпитваме по-често чувство на наслада и удовлетворение от живота си.

четвъртък, 3 декември 2009 г.

Указания за холонавтите

Наръчник за холонавтите

 Елате в залата по-рано, за да подготвите мястото си и да релаксирате преди дишането. Времето е указано в разписанието – това е времето, обявено да начало на сесията.
 Облечете удобна, просторна дреха и свалете всичко, което ви притеснява или може да ви нарани /колан, сутиен, украшения и т.н./. Ако имате контактни лещи, също ги свалете преди сесията.
 Ако дишате днес, яжте нещо леко или не яжте. В този случай се диша по-леко.
 Отидете до тоалетната преди сесията. Ако имате нужда по време на дишането, не се притеснявайте. По-добре отидете, отколкото да откланяте вниманието си от пълния пикочен мехур.
 Ако имате съмнение по отношение на избора на партньор, попитайте се, добър ли е този вариант за вас в дадената ситуация, чувствате ли се в безопасност с този човек?
 Не напускайте залата в разгара на сесията. Приемете вътрешното задължение да присъствате на целия семинар /включително всички дихателни сесии и обсъждения на процеса по групи/, за да имате цялостен, не фаргментарен опит и за да си оказвате подкрепа едни на други.
 Дишайте по-дълбоко и често в течение на около два часа. Дишането е най-важния катализатор за необичайните състояния на съзнанието. Дръжте очите си затворени, за да се съсредоточине върху вътрешните си преживявания.
 Останете в поза, лежейки по гръб – откритата поза. Желанието да се подпрете на ръцете си, да седнете или станете, може да бъде способ за контрол на преживяването или път за бягство от него. Ако сте направили нещо такова, се постарайте, да се въренете в изходно положение, когато сте готови за това.
 Сключете договор с вашия патньор, включвайки следните неща:
• По какъв начин да ви напомнят да дишате;
• Кой начин за телесен контакт е най-приемлив за вас;
• Каква поддръжка ви е необходима от партньоря;
• Какви са особеностите, които проявявате по време на холотропното дишане;
• Уговорете някакви сигнали за несловесно общуване: по какъв начин бихте посочили на партньора си, да не ви напомня повече за дишането; как ще му съобщите, ако искате нещо.
 Уважавайте преживяванията на другите участници, избягвайте разговорите. Разговорите извеждат хората от необичайното им състояние, защото те се асоциират с обединеното съзнание.
 Поддържайте мълчание по време на рисуване на мандалите и /желателно е/ в течение на целия ден. Това помага да сте в медитативно настроение.
 Помолете за помощ, ако почувствате, че телесната енергия е заблокирана, ако възниква болка или напрежение и в процеса на дишане облекчение не настъпва. Това може да се поиска във всеки момент от сесията.
 Знайте, че вие винаги владеете ситуацията. Ако искате с вас да престанат да работят, във всеки момент може да кажете „стоп” и всяко въздействие ще бъде прекратено веднага.
 Ако забележете, че улавяте прекалено много мисли, насочете вниманието си към тялото и се съсредоточете върху дишането или музиката. Ако установите, че анализирате музиката, позволете на нейните вибрации да проникнат в тялото ви и се фокусирайте върху дишането.
 Ако у вас възниква силна емоция /напр. гняв, раздразнение и т.н./ и причината за тази емоция се явява събитие в залата /напр. не ви харесва музиката или нещо подобно/, преместете вниманието си върху себе си и усещанията във вашето тяло. Вместо това, да се отвличате с нещо отвън и да се занимавате безкрайно с емоционални проекции, по-добре е да влезете в контакт с преживяваните енергии, да ги изразите и да се освободите от тях. Не програмирайте преживяванията си, просто това, което възниква, е спонтанен акт, неочакван за вас самите – свободен танц на тялото, енергиите и мислите.
 Бъдете съвършения актьор: напълно намирайки се в ролята, в преживяванията и в същото време бъдете над всяка роля, вън от всяко преживяване.
 Вие сами решавате, кога да приключите дишането. Като правило сесията преминава към своя естествен завършек след около час и половина - два часа и половина. Музиката продължава дотогава, дакото всички завършат работата си, поради което не е необходимо да се изчаква нейния край.
 Не следва да се започва нова сесия в края на сесията. Работата в този момент се състои не в това, да се разкриват всички нови проблеми, а в това, да се завърши онзи материал, който е изплувал и се нуждае от интеграция.
 Преди да напуснете залата, повикайте водещия, за да провери, дали всичко е наред. Тази проверка е необходима, за да се разбере, дали дишащия се нуждае от последваща работа и дали чувствате пълната завършеност на преживяването.
 Опитайте се да нарисувате мандала, дори ако считате, че не умеете да рисувате. Работата тук не е в качеството на вашата рисунка, а във възможността да използвате рисуването като средство за интеграция и самопознание.
 Вие сте свободни да разказвате за вашия опит толкова, колкото считате за нужно. Правейки това, не се занимавайте с анализ, а пребивавйте в енергията на самия процес. Въздържайте се от анализ и оценка на нечии други преживявания или мандали.
 Сънят – това е продължение на интеграцията на проявените преживявания. Бъдете внимателни към техните послания. В последващите дни намерете време за рисуване, съзерцание, водене на дневник и за работа със сънищата си.

Няма коментари:

Публикуване на коментар