Какво представлява холотропното дишане?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХОЛОТРОПНОТО ДИШАНЕ®

Холотропното дишане е мощен метод за себеизследване и самопознание, който работи с изменени състояния на съзнанието. Разработен е от Станислав и Кристина Гроф в резултат на дългогодишна, задълбочена психотерапевтична работа, който те ползват и изучават от 1975 год. до наши дни. Представлява комбинация от интензивно, учестено дишане; специално подбрана и структурирана музика; фокусирана работа с тялото, рисуване на мандали и споделяне в група.
С помощта на измененото състояние на съзнанието се постига повишена сензитивност, достъп до дълбинния ни духовен свят /който включва материали не само от индивидуалното, а и от колективното несъзнавано/, повишена яснота по отношение на човешките отношения, както и прозрения относно екологичните разбирания на хората и връзката им с всички живи същества. Изменените състояния на съзнанието могат да повишат човешката интелигентност и креативност, да доведат до откриване на архетипни, трансперсонални и духовни области от битието ни. От тази перспектива собствената жизнена ситуация и съдържащите се в нея конфликти могат лесно да бедат преразгледани и предоляни.
Опитът, който се натрупва по време на холотропното дишане, е напълно индивидуален и се определя от това, което се явява най-актуално в конкретния момент за личностното развитие. Най-общо казано тази работа може да улесни достъпа до дълбоките пластове на индивидуалното несъзнавано, може да пробуди спомени, свързани с перинаталния опит или според Гроф това са екзистенциалните преживявания в полето на прага между смъртта и живота в процеса на раждането. Освен всичко това може да се достигне и до безкрайната област на колективното несъзнавано. Холотропното дишане е подходящо за всички хора, които искат да работят със себе си, да опознаят, развиват, променят себе си; които си задават въпроси и търсят отговори; които са изследователски настроени и искат да преживеят интензивен опит в откриване на своята истина за себе си, другите и света.
Методът на холотропното дишане има силен терапевтичен ефект посредством разтоварване и освобождаване на тялото от блокираната и застояла енергия, осъзнаването на важни и основни човешки ценности, както и разширяване на представата за самия себе си, другите и света.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СОУЛ КОЛАЖ®

Методът СоулКолаж® представлява процес на създаване на индивидуално тесте от карти – колажи. Всяка карта се изработва отделно за определено време, като се използват различни изображения и картинки от списания; картата-колаж отразява една характерна черта или аспект от индивидуалността на човек.

Създателката на метода Сиена Фрост нарича тези отделни аспекти от индивидуалността на човека "Нетер" - име, заимствано от египетската митология, което означава божество, сила или енергия. В тази връзка всяка карта за определена характеристика, която създаваме, се зарежда с определена енергия и сила.

Като резултат от прилагането на този метод се сдобиваме със собствено и уникално тесте от карти, които взети заедно разкриват нашата многообразна и пъстра личност. Процесът е постепенен и има терапевтичен ефект. Научаваме се да приемаме и да се обединяваме с всички свои части или аспекти, без да съдим и оценяме, откриваме невероятния си вътрешен ресурс, с който разполагаме. Освен всичко това, методът е изключително приятен и креативен, помага ни да развиваме и обръщаме внимание на интуицията си, както и на творческия си потенциал. Все важни моменти, за се чувстваме цялостни и здрави.

Всичко от което се нуждаем е мотивация за работа със себе си, творческа нагласа, ножици, лепило и списания.

За метода може да научите повече от следния сайт, който е на английски език: www.soulcollage.com.


МЕДИТАЦИЯ: ЗАЩО НИ Е НЕОБХОДИМА

Упражняването на ума ни в медитация цели усъвършенстване на нашето внимание и осъзнаване, като ни помага да оставаме фокусирани дори в ситуации на външно или вътрешно объркване и смут, да наблюдаваме взаимодействието на различните влияния, които оформят дадена ситуация и да спечелим вътрешно пространство и време, което ще ни позволи да вземем най-благоприятното решение.

Способността да забелязваме какво се случва, докато това става и да си осигурим необходимата пауза, преди да отговорим, е важно умение за справяне с потенциално стресиращи за нас изисквания в къщи или на работа. Медитацията за развиване на осъзнаване е показала, че подпомага способността за разпознаване на много бързи емоционални импулси, както и автоматични мисли, като осигурява вътрешната свобода, за да бъдат оставени да си отидат.

Много изследвания напоследък разкриват позитивния ефект на медитацията за различни групи хора, страдащи от хронична болка, рак, тревожни разстройства, депресия и други. Предизвиква положителни промени и повишава устойчивостта на имунната система.

Практикуването на медитация може да доведе до това живота ни да бъде по-осъзнат, балансиран и по-качествен. Защото с каквито и дейности да се занимаваме, ако се намираме в състояние на присъствие и осъзнаване на всеки свой акт, мисъл, емоция, както и на това, което ни заобикаля, всяко наше действие ще намери своето точно предназначение. В такова състояние ще сме готови да открием удоволствието в малките, ежедневни неща и ще изпитваме по-често чувство на наслада и удовлетворение от живота си.

четвъртък, 3 декември 2009 г.

Указания за ситерите

Наръчник за ситерите

 Елате в залата по-рано, за да имате време да подготвите мястото за дишащия. Времете е указано в разписанието, това е началото на самото дишане.
 Сключете договор със своя партньор, обсъдете неговите желания и предпочитания.
 По време на дишането сведете разговорите до минимум. При силната музика дори може да не осъзанавате, колко силно се чува гласа ви.
 Разположете се в близост до главата на дишащия, насочете цялото си внимание към него и не се отвличайте от случващото се в залата. Не се потапяйте в своя собствен процес. Дишащият се нуждае от неразделното ви присъствие и внимание като ситер, може да бъде много чувствителен към недостига на такова внимание.
 Пребивавайте с партньора си в едно пространство от преживявания. Чувствайте това пространство, но не нахлувайте в него. Ако дишащият е спокоен, вие по-леко ще го почувствате, позволявайки на своето тяло да остане също толкова спокойно. Ако дишащият е активен, вие може също да се движите в същия ритъм, за да почувствате по-добре неговото състояние.
 Охранявайте пространството от преживявания на дишащия. Защищавайте своя подопечен от активностите на други дишащи или всякакви други възникващи смущения и рисковани действия.
 Не се поддавайте на изкушението да прилагате свои знания от опита ви в разнообразни духовни традиции в помощ на дишащия. Примери за такава помощ могат да бъдат „изчистване на аурата” или използване на кристали.
 Не оставяйте дишащия сам. Ако искате да отидете до тоалетна, извикайта в това време един от водещите.
 Бъдете внимателни към всяко уязвимо място от тялото на дишащия /ако има слабо или увредено място/ и информирайте за това водещия, когато той работи с вашия партньор.
 Помогнете на дишащия, ако той поиска нещо. Ако иска да отиде до тоалетна, придружете го до вратата на тоалета и обратно. Помогнете му да се изтрие с кърпа или му донесете чаша вода. Бъдеде готов за оказване на всякаква подкрепа.
 Ако у вас възникнат въпроси по повод случващото се, повдигнете ръка, за да се консултирате с водещия.
 Следете за това вашия дишащ, да бъде проверен от водещия, преди да напусне залата след приключване на процеса.
 Помолете да ви оставят храна – на вас и партньора ви, ако вашият партньор все още се намира в залата към началото на вечерята или обяда.
 Подредете вашето място в залата, след като оставите дишащия в стаята за рисуване на мандали.

Няма коментари:

Публикуване на коментар