Какво представлява холотропното дишане?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХОЛОТРОПНОТО ДИШАНЕ®

Холотропното дишане е мощен метод за себеизследване и самопознание, който работи с изменени състояния на съзнанието. Разработен е от Станислав и Кристина Гроф в резултат на дългогодишна, задълбочена психотерапевтична работа, който те ползват и изучават от 1975 год. до наши дни. Представлява комбинация от интензивно, учестено дишане; специално подбрана и структурирана музика; фокусирана работа с тялото, рисуване на мандали и споделяне в група.
С помощта на измененото състояние на съзнанието се постига повишена сензитивност, достъп до дълбинния ни духовен свят /който включва материали не само от индивидуалното, а и от колективното несъзнавано/, повишена яснота по отношение на човешките отношения, както и прозрения относно екологичните разбирания на хората и връзката им с всички живи същества. Изменените състояния на съзнанието могат да повишат човешката интелигентност и креативност, да доведат до откриване на архетипни, трансперсонални и духовни области от битието ни. От тази перспектива собствената жизнена ситуация и съдържащите се в нея конфликти могат лесно да бедат преразгледани и предоляни.
Опитът, който се натрупва по време на холотропното дишане, е напълно индивидуален и се определя от това, което се явява най-актуално в конкретния момент за личностното развитие. Най-общо казано тази работа може да улесни достъпа до дълбоките пластове на индивидуалното несъзнавано, може да пробуди спомени, свързани с перинаталния опит или според Гроф това са екзистенциалните преживявания в полето на прага между смъртта и живота в процеса на раждането. Освен всичко това може да се достигне и до безкрайната област на колективното несъзнавано. Холотропното дишане е подходящо за всички хора, които искат да работят със себе си, да опознаят, развиват, променят себе си; които си задават въпроси и търсят отговори; които са изследователски настроени и искат да преживеят интензивен опит в откриване на своята истина за себе си, другите и света.
Методът на холотропното дишане има силен терапевтичен ефект посредством разтоварване и освобождаване на тялото от блокираната и застояла енергия, осъзнаването на важни и основни човешки ценности, както и разширяване на представата за самия себе си, другите и света.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СОУЛ КОЛАЖ®

Методът СоулКолаж® представлява процес на създаване на индивидуално тесте от карти – колажи. Всяка карта се изработва отделно за определено време, като се използват различни изображения и картинки от списания; картата-колаж отразява една характерна черта или аспект от индивидуалността на човек.

Създателката на метода Сиена Фрост нарича тези отделни аспекти от индивидуалността на човека "Нетер" - име, заимствано от египетската митология, което означава божество, сила или енергия. В тази връзка всяка карта за определена характеристика, която създаваме, се зарежда с определена енергия и сила.

Като резултат от прилагането на този метод се сдобиваме със собствено и уникално тесте от карти, които взети заедно разкриват нашата многообразна и пъстра личност. Процесът е постепенен и има терапевтичен ефект. Научаваме се да приемаме и да се обединяваме с всички свои части или аспекти, без да съдим и оценяме, откриваме невероятния си вътрешен ресурс, с който разполагаме. Освен всичко това, методът е изключително приятен и креативен, помага ни да развиваме и обръщаме внимание на интуицията си, както и на творческия си потенциал. Все важни моменти, за се чувстваме цялостни и здрави.

Всичко от което се нуждаем е мотивация за работа със себе си, творческа нагласа, ножици, лепило и списания.

За метода може да научите повече от следния сайт, който е на английски език: www.soulcollage.com.


МЕДИТАЦИЯ: ЗАЩО НИ Е НЕОБХОДИМА

Упражняването на ума ни в медитация цели усъвършенстване на нашето внимание и осъзнаване, като ни помага да оставаме фокусирани дори в ситуации на външно или вътрешно объркване и смут, да наблюдаваме взаимодействието на различните влияния, които оформят дадена ситуация и да спечелим вътрешно пространство и време, което ще ни позволи да вземем най-благоприятното решение.

Способността да забелязваме какво се случва, докато това става и да си осигурим необходимата пауза, преди да отговорим, е важно умение за справяне с потенциално стресиращи за нас изисквания в къщи или на работа. Медитацията за развиване на осъзнаване е показала, че подпомага способността за разпознаване на много бързи емоционални импулси, както и автоматични мисли, като осигурява вътрешната свобода, за да бъдат оставени да си отидат.

Много изследвания напоследък разкриват позитивния ефект на медитацията за различни групи хора, страдащи от хронична болка, рак, тревожни разстройства, депресия и други. Предизвиква положителни промени и повишава устойчивостта на имунната система.

Практикуването на медитация може да доведе до това живота ни да бъде по-осъзнат, балансиран и по-качествен. Защото с каквито и дейности да се занимаваме, ако се намираме в състояние на присъствие и осъзнаване на всеки свой акт, мисъл, емоция, както и на това, което ни заобикаля, всяко наше действие ще намери своето точно предназначение. В такова състояние ще сме готови да открием удоволствието в малките, ежедневни неща и ще изпитваме по-често чувство на наслада и удовлетворение от живота си.

вторник, 11 ноември 2014 г.

Основни инструкции за медитация

Позата: много е важно, преди да пристъпите към медитация, да заемете комфортна за вас поза, като обаче се стремите да изпълните следните няколко условия:
Ø  Гърбът да е напълно изправен - за целта може да сте седнали на земята или да използвате стол. За ваше улеснение може да ползвате възглавничка, върху която да седнете.
Ø  Краката са кръстосани в позиция лотус или полу-лотус, или са просто кръстосани; може да седнете на коленете си, ако това е по-удобно за вас; необходимо е да откриете това положение, при което гърбът ви е максимално изправен.
Ø  Тялото следва да бъде нито отпуснато, нито стегнато - т.е. позицията следва да е добре изпълнена, с присъствие и контрол, без тялото да е напрегнато или прекалено отпуснато.
Ø  Брадичката е прибрана леко навътре, а езикът леко докосва небцето зад горния ред зъби.
Ø  Очите и устата са естествено затворени. Очите могат да бъдат полузатворени, както и отворени. В началото се препоръчва да са затворени, понеже по-лесно се разсейваме от външни обекти.
Ø  Гърдите и раменете са отворени, като раменете са и отпуснати.
Ø  Ръцете обхващат коленете или са отпуснати спокойно върху краката ви.
Дишането: следва да е гладко и спокойно, както дишате обичайно, без да се опитвате да променяте каквото и да било.
Вниманието ви следва дишането - как вдишвате и издишвате. Това е основният ви фокус и дори да откриете, че сте се отклонили по някаква причина, още в този момент насочете отново вниманието си към своето дишане - как въздухът изпълва тялото ви, след което отново го напуска.
Наблюдавайте този естествен процес и се опитвайте да забелязвате всичко, което се проявява през това време, без да оценявате и съдите, с нагласа да приемете всичко, т.е. това означава да се стремите да следите за:
Ø  състоянието на ума си - дали има мисли и какви са те,
Ø  състоянието на емоциите си - чувствате ли нещо и какво е то,
Ø  състоянието на тялото си - какво усещате, има ли болки, напрежения, които се проявяват или не.
Наблюдавайки всичко това, не забравяйте, че основният ви фокус е върху дишането!
Препоръки: ако всеки ден отделяте поне по 5-10 минута за това упражнение, с изненада ще откриете как след известно време ще се промени състояние и на тялото, и на ума ви, и енергията ви. За целта са необходими постоянство и търпение.
Ако ви е трудно, в началото може да започнете с 1-2 минути и после постепенно да увеличавате времето. Опитайте се да разберете, кое е онова, което ви пречи да останете в позиция на медитация. Много е важно да улавяте случващото се, да разбирате собствените си ограничения и препятствия. Откриването и назоваването им е първата крачка за тяхното преодоляване.

Успех в това начинание!

Какво означава "медитация"?


С цел да разберем какво се има предвид под медитация, е полезно да се обърнем към оригиналната терминология, използвана в контекста на будисткото разбиране за упражняване на ума. Въпреки че най-често се превежда като "медитация", понятието bhavana на пали и санскрит буквално означава "култивирам, развивам". Подобно е значението и на тибетския еквивалент sgom, който се превежда като "научавам се, привиквам" или "запознавам се". Тези представи предполагат значението на регулярни умствени упражнения, които се изискват за развиване на умения, свързани с осъзнаването. Така че, говорим за медитацията като специфичен път за трениране на ума. В зависимост от философските теории има различни форми на медитация, които могат да се фокусират върху умствения аспект, например развиването на по-голямо осъзнаване и присъствие или пък развиването на безусловно състрадание. Следва да се има предвид, че когато говорим за медитация, съществува голямо разнообразие от методи.
Медитацията или практиката на съзерцание е свързана с развиване на присъствие и осъзнаване. Присъствието и осъзнаването е умствено състояние и печели все по-голямо внимание сред психологията като средство за намаляване на стреса, подобряване на здравето и способността свободно да се преминава през различни житейски ситуации, като се излъчват подходящи и съответни емоционални отговори. Основните моменти, с които се свързва това състояние, са:
Ø  фокусиране в реалността на настоящия момент
Ø  повишено осъзнаване на преживяванията, момент след момент
Ø  приемане на ситуациите, без да се попада в капана на емоционалните реакции
Ø  намалени негативни чувства и повишена жизненост
Ø  гъвкавост в справянето с различните ситуации.

Медитацията се практикува в рамките на будистката традиция повече от 2500 години. Обаче, за да развиваме нашето осъзнаване и присъствие в настоящето, както и по време на ежедневните си дейности, не е нужно да ставаме будисти, защото този метод стъпва на универсалните принципи на функциониране на нашия ум.

понеделник, 10 ноември 2014 г.

ГРУПОВИ ПРАКТИКИ
ПО ХОЛОТРОПНО ДИШАНЕ®:

Актуални дати: 18 Юни 2016 (събота)

2 и 16 Юли (събота)

Времетраене: ориентировъчно от 10.00 до 14.00 часа (зависи от броя на участниците). 
Място на провеждане: в център "Ананда" на адрес: "Йоан Екзарх" 10 
(http://www.ananda-bg.com)

Условие за участие: с предварително записване на е-мейлите holosbg@gmail.com или info@ananda-bg.com.

Цена: 75 лв, при записване за участие за две или три сесии има отстъпка. 

Моля, носете си удобни дрехи, вода и нещо леко за хапване.

Ако имате въпроси пишете на посочения е-мейл адрес!

Датите, могат да претърпят промяна.

събота, 13 септември 2014 г.

Полезните ефекти от заниманието с метода СоулКолаж®
Приемане на това, което е
Това, което веднъж сме осъзнали, разбрали, не може да бъде отречено. Това се отнася с еднаква сила както за силните ни страни, за мечтите ни, така и за отхвърлените части от нас самите. Приемането е първата крачка към интегриране и позволява достъпа до ментална, психическа и емоционална енергия, която до този момент е била пропилявана в себе-критичност или в себе-отричане.
Да се свържем и доверим на интуицията си
Творчеството, в каквато и да е форма, ангажира интуицията ни и стимулира себе-изразяването. Но единствено диалога води до осъзнатост и улеснява последващия достъп до материала, изведен на повърхността с помощта на творческия процес. Умът развива това, което вече знае; въображението и творчеството се осмеляват да пристъпят в непознатото. Преживявайки този дар във времето, ние се научаваме да се доверяваме на нашата интуиция и да оценяваме ползите от процеса на търсене и откриване с нейна помощ.
Достигане до вътрешни ресурси
Образите правят осезаемо и достъпно това, което често се намира в психиката ни в зародиш, което усещаме мимолетно и смътно. Защото образите в нашите карти са живи и се развиват паралелно с нас. Инсайтите, които се проявяват в процеса на създаването им, не са статични и ригидни, а продължават да са актуални и да ни бъдат от полза, въпреки времето, което минава.
Достигане до външни ресурси
Това естествено се случва при диалога ни с нашите карти (Нетери) от групата на общността. Още повече, че осъзнаването на нашата многостранност и на променящите ни се нужди ни дава възможност да се обърнем към заобикалящата ни среда и членове от обкръжението ни, за да получим подкрепа и успокоение. Реализирането на житейските ни задачи изисква непрекъснато взаимодействие с външния свят, независимо дали е във връзка с храна, информация, средства или хора. Когато сме осъзнати, от какво имаме нужда и как можем най-добре да задоволим тази нужда, това прави по-лесно питането, получаването и даването.
Осъзнатост
Цялото ни тесте от карти, независимо, колко малко може да бъде все още, разкрива и изяснява моделите в индивидуалната ни психична структура. Образите също имат силата да изваждат на повърхността несъзнаван материал, който не е бил достъпен за мислещия ум, който на свой ред може да разбере и интегрира новопридобитата информация и да разшири себе-познанието си.
Балансиране на силните и слаби страни
Това е дарът на работата със Сянката, която СоулКолаж® прави по-лесна и не толкова плашеща. Вместо да изпадаме в поляризирането на „или/или“, ние можем да приемем нагласата на „и двете/и“ и така да прегърнем и светлата, и тъмната страна от нашата природа, и да открием правилния баланс в дадена ситуация.
Взимане на решения; разрешаване на вътрешни конфликти
Потенциалът на СоулКолаж® за изцеление става очевиден, когато използваме картите си, за да се обърнем към някакъв вътрешен конфликт или да изследваме съществени нерешени въпроси. Симултанно и визуално можем да достигнем двете страни на въпроса и да призовем онези медиатори от вътрешния ни свят, които да изградят мостове между разделените/конфликтуващи части.
Организиране на основните функции /чувстване, мислене, усещане, действане/
Въпреки че ние постоянно оперираме с тези нива симултанно, често не осъзнаваме взаимодействията между различните функции. Нашата личност също има тенденция да привилегирова една от тези функции пред останалите. Когато сме наясно, коя от тези функции е водеща и развием нашата способност да превключваме от една на друга по подходящ начин, това ще ни позволи да се организираме по-ефикасно и приятно в ситуации, в които трябва да свършим задача или да преодолеем предизвикателство. Можем напълно осъзнато да привнесем нежност в нашите уязвими полета.
Идентифициране на източника на нашите външни конфликти
При работа с междуличностните ни ситуации, частни или професионални, СоулКолаж® картите идентифицират актуалния източник на конфликти и изваждат на масата общите гледни точки и неочаквани ресурси, които може да подпомогнат за постигането на обещаващ изход.
Споделяне на вътрешния ни процес

СоулКолаж® картите могат да бъдат чудесно диагностично средство в терапевтичен процес, мощно закрепващо средство при „корективно преживяване“ и новопридобити инсайти. Картите ни помагат да споделим себе си с приятели, семейство на едно по-дълбинно ниво, отколкото задвижваните от Егото социални контакти. Картите могат да фасилитират диалог между двойки и са полезно организационно средство за „виждане в бъдещето“ или брейнсторм, както и за изграждане и засилване на работата в екип.
Основни положения при метода СоулКолаж®?

Всяка карта отразява един отделен аспект В СоулКолаж® създаваме една карта-колаж за всеки отделен аспект (наречен Neter) от нас самите. Понятието „Neter”, което създателката на метода използва, идва от египетската митология и означава отделно божество, сила, енергия.
Принципът Един и Много Тази система се основава, от една страна, на принципа за Единния Източник, от който произлизат и в който се завръщат всички и всичко. От друга страна е свързано с идеята за множеството хиляди човешки проявления и аспекти. В резултат създаваме тесте от карти-колажи, което представлява колаж на нашата душа, личност.
Светлина и Сянка – всяка карта има своята светла и сенчеста страна. Принципът е, че няма добра или лоша карта, всяка карта има своята ценност.
Четири комплекта карти Картите-колажи се разпределят в една от следните четири групи: 1) Комитет – т.нар. психологическо измерение или карти на личностните ни характеристики; 2) Общност – тук се включват членове от обкръжението ни, изиграли и/или играещи важна роля в живота ни; 3) Спътниците – т.нар. тотеми или животни на силата, които сътветстват на всяка една от енергийните ни чакри; 4) Съвет – т.нар. измерение на архетипите – това са универсални модели, които влияят върху определени етапи от живота ни.
Консултиране със СоулКолаж® картите — Използваме нашите собствени карти, за да ни помогнат да си отговорим на важни житейски въпроси. СоулКолаж® картите не се ползват за разчитане въпросите на други хора.
УпражнениетоАз съм тази, която ...“ Когато се консултираме с нашите СоулКолаж® карти, ние използваме фразата:  „Аз съм тази/този, която/който ... „. Целта е да започнем да говорим от името на основното изображението върху нашата карта. По този начин отговоряме и на поставения от нас конкретен въпрос.
Общност от хора Споделянето на СоулКолаж® картите в група е много важен елемент от СоулКолаж®. СоулКолаж® събира заедно хората, за да могат в едни творчески контекст да споделят части от себе си. Създава се атмосфера на приемане и себе-отразяване.
Интегриране - Картите не се копират, продават, заменят, те са единствено за лично ползване с цел личностно развитие и осъзнаване.

СоулКолаж® е уникален метод за себепознание и себеизследване. Има силен терапевтичен ефект и може да се използва индивидуално или в групи (в семейството, в училище, в терапия, в тренинги, както и в друг различен контекст).

четвъртък, 11 септември 2014 г.

ГРУПОВА СЕСИЯ
ПО ХОЛОТРОПНО ДИШАНЕ®:


Дати: 10 Юли 2016 (неделя)

Времетраене: ориентировъчно от 10.00 до 14.00 часа (но зависи от броя на участниците)

Място на провеждане: ул. "Света София" 7, ет.8;

Цена: 60 лева;

Моля, носете си удобни дрехи и вода.

Моля, заявете участието си на: holosbg@gmail.com!

Датите могат да претърпят промяна!

ИНДИВИДУАЛНИ СЕСИИ
ПО ХОЛОТРОПНО ДИШАНЕ®:

 Сесиите се организират след договаряне! При желание, моля пишете на: holosbg@gmail.com!

събота, 15 февруари 2014 г.

НА КАКВО СТЪПВА МЕТОДА НА ХОЛОТРОПНОТО ДИШАНЕ®


Холотропно буквално означава движение към цялостност. В този смисъл холотропното съзнание е цялостно съзнание, т.е. обединяващо, приемащо многото и различните аспекти от човешката психика или многото и различни субличности. В тази връзка ефектът от прилагането на метода е изцеление в най-широк смисъл посредством разтоварване на натрупани енергийни блокажи и напрежение, разширяване на представата ни за света, себе си и другите, формиране на т.нар. холотропно съзнание.
Холотропният процес принципно се различава от другите видове психотерапии. Тук искам да се спра на основните принципи, които залягат в основата му и са отличителните му белези в сравнение с другите психотерапевтични работи.
От гледна точка на водещия холотропния процес три са основните и най-важни постулати, които трябва да се съблюдават:
  1. Отношението към участника в ХД се базира на уважението, т.е. основният принцип е уважение, уважение и пак уважение - уважение към всеки човек, неговата ситуация, неговите способности и разбирания;
  2. Друг важен принцип е ненамеса в индивидуалния процес на всеки участник; всеки процес е уникален по своя характер, развива се по своя вътрешна логика и смисъл;
  3. Ролята на водещия процеса се изразява главно в подкрепа и поддръжка на този уникален процес – такъв, какъвто е. И колкото са по-малко концепциите и хипотезите в главата на водещия, толкова по-добре!
  4. Принципа на защитената и безопасна среда.
От гледна точка на същината на холотропния процес и неговата ефективност, следва да отбележим следните принципи:
  1. Самопознанието и изцелението са възможни на базата на личното преживяване. Това означава, че всичко, което се случва в този процес е натрупване на реален опит за сметка на интелектуалните анализи. Това води до дълбоко осъзнаване, а не до повърхностно разбиране и възприемане на нови гледни точки и/или идеи.
  2. Действа принципа на вътрешната целебна сила или вътрешната мъдрост, присъща на всеки човек. Развиването на доверие към тази сила подпомага разгръщането на процеса от една страна, а от друга – на повърхността излиза само този материал, за който човек е вече готов. Готов в смисъл - да се срещне, да посрещне определена информация под формата на преживяване, да я преработи и интегрира.
  3. Свързан с предходния принцип участникът в процеса е и негов режисьор. Той винаги може да прецени, до къде да стигне в този процес и ако не е готов за срещата си с нещо, да не я реализира.
  4. Друг много важен принцип е този на интегриране на холотропния опит. Богатството от различни преживявания в процеса следва да се обедини с опита на човек до този момент и да се въведе в ежедневния живот. В този смисъл изключително важно и полезно е осмислянето, проговарянето и приемането на новия опит. Дори и тогава, когато не всичко може веднага да бъде разбрано рационално, следва да се обединим с опита си и да допуснем новото да стане част от нас и живота ни.
Всичките тези принципи са свързани с едно ново възприемане на човека и неговата психика. И това е, че човек има неограничен и неразгърнат потенциал, има творческа природа, но живее в ограничена културна и обществена среда, която го кара да поддържа една ограничена представа за себе си и света. По-голямата част от хората идентифицират себе си само с една малка част от това, което в действителност са. За да открием себе си и потенциала си, следва да минем отвъд границите на познатото, на комфорта, на ограничението. Следва да поемем по пътя към себе си, за да се преоткрием и освободим не толкова от ограниченията на средата, колкото от вътрешните си ограничения.
Холотропнията процес е дълбинен и се разгръща постепенно с индивидуални темпове и скорост. Няма определена конкретна цел. Или за заключителен стадий на терапията не се приема успешното нагаждане към господстващата култура и среда, а по-скоро ценността се състои в преживяването на състояния като освобождение, пробуждане, релаксиране, удовлетворение и пълнота, приемане на живота и себе си такива, каквито са.
Холотропните състояния на съзнанието имат потенциала да ни помогнат да разпознаем, че не сме просто „капсулирано в кожа его” (по думите на британския философ и писател Алън Уотс), а сме съизмерими с космическия творчески принцип. Или ако използваме мнението на френския палеонтологист и философ Пиер Тейлхард де Шардин „ние не сме човешки същества с духовен опит, а сме духовни същества с човешки опит” (1975).