Какво представлява холотропното дишане?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХОЛОТРОПНОТО ДИШАНЕ®

Холотропното дишане е мощен метод за себеизследване и самопознание, който работи с изменени състояния на съзнанието. Разработен е от Станислав и Кристина Гроф в резултат на дългогодишна, задълбочена психотерапевтична работа, който те ползват и изучават от 1975 год. до наши дни. Представлява комбинация от интензивно, учестено дишане; специално подбрана и структурирана музика; фокусирана работа с тялото, рисуване на мандали и споделяне в група.
С помощта на измененото състояние на съзнанието се постига повишена сензитивност, достъп до дълбинния ни духовен свят /който включва материали не само от индивидуалното, а и от колективното несъзнавано/, повишена яснота по отношение на човешките отношения, както и прозрения относно екологичните разбирания на хората и връзката им с всички живи същества. Изменените състояния на съзнанието могат да повишат човешката интелигентност и креативност, да доведат до откриване на архетипни, трансперсонални и духовни области от битието ни. От тази перспектива собствената жизнена ситуация и съдържащите се в нея конфликти могат лесно да бедат преразгледани и предоляни.
Опитът, който се натрупва по време на холотропното дишане, е напълно индивидуален и се определя от това, което се явява най-актуално в конкретния момент за личностното развитие. Най-общо казано тази работа може да улесни достъпа до дълбоките пластове на индивидуалното несъзнавано, може да пробуди спомени, свързани с перинаталния опит или според Гроф това са екзистенциалните преживявания в полето на прага между смъртта и живота в процеса на раждането. Освен всичко това може да се достигне и до безкрайната област на колективното несъзнавано. Холотропното дишане е подходящо за всички хора, които искат да работят със себе си, да опознаят, развиват, променят себе си; които си задават въпроси и търсят отговори; които са изследователски настроени и искат да преживеят интензивен опит в откриване на своята истина за себе си, другите и света.
Методът на холотропното дишане има силен терапевтичен ефект посредством разтоварване и освобождаване на тялото от блокираната и застояла енергия, осъзнаването на важни и основни човешки ценности, както и разширяване на представата за самия себе си, другите и света.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СОУЛ КОЛАЖ®

Методът СоулКолаж® представлява процес на създаване на индивидуално тесте от карти – колажи. Всяка карта се изработва отделно за определено време, като се използват различни изображения и картинки от списания; картата-колаж отразява една характерна черта или аспект от индивидуалността на човек.

Създателката на метода Сиена Фрост нарича тези отделни аспекти от индивидуалността на човека "Нетер" - име, заимствано от египетската митология, което означава божество, сила или енергия. В тази връзка всяка карта за определена характеристика, която създаваме, се зарежда с определена енергия и сила.

Като резултат от прилагането на този метод се сдобиваме със собствено и уникално тесте от карти, които взети заедно разкриват нашата многообразна и пъстра личност. Процесът е постепенен и има терапевтичен ефект. Научаваме се да приемаме и да се обединяваме с всички свои части или аспекти, без да съдим и оценяме, откриваме невероятния си вътрешен ресурс, с който разполагаме. Освен всичко това, методът е изключително приятен и креативен, помага ни да развиваме и обръщаме внимание на интуицията си, както и на творческия си потенциал. Все важни моменти, за се чувстваме цялостни и здрави.

Всичко от което се нуждаем е мотивация за работа със себе си, творческа нагласа, ножици, лепило и списания.

За метода може да научите повече от следния сайт, който е на английски език: www.soulcollage.com.


МЕДИТАЦИЯ: ЗАЩО НИ Е НЕОБХОДИМА

Упражняването на ума ни в медитация цели усъвършенстване на нашето внимание и осъзнаване, като ни помага да оставаме фокусирани дори в ситуации на външно или вътрешно объркване и смут, да наблюдаваме взаимодействието на различните влияния, които оформят дадена ситуация и да спечелим вътрешно пространство и време, което ще ни позволи да вземем най-благоприятното решение.

Способността да забелязваме какво се случва, докато това става и да си осигурим необходимата пауза, преди да отговорим, е важно умение за справяне с потенциално стресиращи за нас изисквания в къщи или на работа. Медитацията за развиване на осъзнаване е показала, че подпомага способността за разпознаване на много бързи емоционални импулси, както и автоматични мисли, като осигурява вътрешната свобода, за да бъдат оставени да си отидат.

Много изследвания напоследък разкриват позитивния ефект на медитацията за различни групи хора, страдащи от хронична болка, рак, тревожни разстройства, депресия и други. Предизвиква положителни промени и повишава устойчивостта на имунната система.

Практикуването на медитация може да доведе до това живота ни да бъде по-осъзнат, балансиран и по-качествен. Защото с каквито и дейности да се занимаваме, ако се намираме в състояние на присъствие и осъзнаване на всеки свой акт, мисъл, емоция, както и на това, което ни заобикаля, всяко наше действие ще намери своето точно предназначение. В такова състояние ще сме готови да открием удоволствието в малките, ежедневни неща и ще изпитваме по-често чувство на наслада и удовлетворение от живота си.

събота, 15 февруари 2014 г.

НА КАКВО СТЪПВА МЕТОДА НА ХОЛОТРОПНОТО ДИШАНЕ®


Холотропно буквално означава движение към цялостност. В този смисъл холотропното съзнание е цялостно съзнание, т.е. обединяващо, приемащо многото и различните аспекти от човешката психика или многото и различни субличности. В тази връзка ефектът от прилагането на метода е изцеление в най-широк смисъл посредством разтоварване на натрупани енергийни блокажи и напрежение, разширяване на представата ни за света, себе си и другите, формиране на т.нар. холотропно съзнание.
Холотропният процес принципно се различава от другите видове психотерапии. Тук искам да се спра на основните принципи, които залягат в основата му и са отличителните му белези в сравнение с другите психотерапевтични работи.
От гледна точка на водещия холотропния процес три са основните и най-важни постулати, които трябва да се съблюдават:
  1. Отношението към участника в ХД се базира на уважението, т.е. основният принцип е уважение, уважение и пак уважение - уважение към всеки човек, неговата ситуация, неговите способности и разбирания;
  2. Друг важен принцип е ненамеса в индивидуалния процес на всеки участник; всеки процес е уникален по своя характер, развива се по своя вътрешна логика и смисъл;
  3. Ролята на водещия процеса се изразява главно в подкрепа и поддръжка на този уникален процес – такъв, какъвто е. И колкото са по-малко концепциите и хипотезите в главата на водещия, толкова по-добре!
  4. Принципа на защитената и безопасна среда.
От гледна точка на същината на холотропния процес и неговата ефективност, следва да отбележим следните принципи:
  1. Самопознанието и изцелението са възможни на базата на личното преживяване. Това означава, че всичко, което се случва в този процес е натрупване на реален опит за сметка на интелектуалните анализи. Това води до дълбоко осъзнаване, а не до повърхностно разбиране и възприемане на нови гледни точки и/или идеи.
  2. Действа принципа на вътрешната целебна сила или вътрешната мъдрост, присъща на всеки човек. Развиването на доверие към тази сила подпомага разгръщането на процеса от една страна, а от друга – на повърхността излиза само този материал, за който човек е вече готов. Готов в смисъл - да се срещне, да посрещне определена информация под формата на преживяване, да я преработи и интегрира.
  3. Свързан с предходния принцип участникът в процеса е и негов режисьор. Той винаги може да прецени, до къде да стигне в този процес и ако не е готов за срещата си с нещо, да не я реализира.
  4. Друг много важен принцип е този на интегриране на холотропния опит. Богатството от различни преживявания в процеса следва да се обедини с опита на човек до този момент и да се въведе в ежедневния живот. В този смисъл изключително важно и полезно е осмислянето, проговарянето и приемането на новия опит. Дори и тогава, когато не всичко може веднага да бъде разбрано рационално, следва да се обединим с опита си и да допуснем новото да стане част от нас и живота ни.
Всичките тези принципи са свързани с едно ново възприемане на човека и неговата психика. И това е, че човек има неограничен и неразгърнат потенциал, има творческа природа, но живее в ограничена културна и обществена среда, която го кара да поддържа една ограничена представа за себе си и света. По-голямата част от хората идентифицират себе си само с една малка част от това, което в действителност са. За да открием себе си и потенциала си, следва да минем отвъд границите на познатото, на комфорта, на ограничението. Следва да поемем по пътя към себе си, за да се преоткрием и освободим не толкова от ограниченията на средата, колкото от вътрешните си ограничения.
Холотропнията процес е дълбинен и се разгръща постепенно с индивидуални темпове и скорост. Няма определена конкретна цел. Или за заключителен стадий на терапията не се приема успешното нагаждане към господстващата култура и среда, а по-скоро ценността се състои в преживяването на състояния като освобождение, пробуждане, релаксиране, удовлетворение и пълнота, приемане на живота и себе си такива, каквито са.
Холотропните състояния на съзнанието имат потенциала да ни помогнат да разпознаем, че не сме просто „капсулирано в кожа его” (по думите на британския философ и писател Алън Уотс), а сме съизмерими с космическия творчески принцип. Или ако използваме мнението на френския палеонтологист и философ Пиер Тейлхард де Шардин „ние не сме човешки същества с духовен опит, а сме духовни същества с човешки опит” (1975).

Няма коментари:

Публикуване на коментар