Какво представлява холотропното дишане?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХОЛОТРОПНОТО ДИШАНЕ®

Холотропното дишане е мощен метод за себеизследване и самопознание, който работи с изменени състояния на съзнанието. Разработен е от Станислав и Кристина Гроф в резултат на дългогодишна, задълбочена психотерапевтична работа, който те ползват и изучават от 1975 год. до наши дни. Представлява комбинация от интензивно, учестено дишане; специално подбрана и структурирана музика; фокусирана работа с тялото, рисуване на мандали и споделяне в група.
С помощта на измененото състояние на съзнанието се постига повишена сензитивност, достъп до дълбинния ни духовен свят /който включва материали не само от индивидуалното, а и от колективното несъзнавано/, повишена яснота по отношение на човешките отношения, както и прозрения относно екологичните разбирания на хората и връзката им с всички живи същества. Изменените състояния на съзнанието могат да повишат човешката интелигентност и креативност, да доведат до откриване на архетипни, трансперсонални и духовни области от битието ни. От тази перспектива собствената жизнена ситуация и съдържащите се в нея конфликти могат лесно да бедат преразгледани и предоляни.
Опитът, който се натрупва по време на холотропното дишане, е напълно индивидуален и се определя от това, което се явява най-актуално в конкретния момент за личностното развитие. Най-общо казано тази работа може да улесни достъпа до дълбоките пластове на индивидуалното несъзнавано, може да пробуди спомени, свързани с перинаталния опит или според Гроф това са екзистенциалните преживявания в полето на прага между смъртта и живота в процеса на раждането. Освен всичко това може да се достигне и до безкрайната област на колективното несъзнавано. Холотропното дишане е подходящо за всички хора, които искат да работят със себе си, да опознаят, развиват, променят себе си; които си задават въпроси и търсят отговори; които са изследователски настроени и искат да преживеят интензивен опит в откриване на своята истина за себе си, другите и света.
Методът на холотропното дишане има силен терапевтичен ефект посредством разтоварване и освобождаване на тялото от блокираната и застояла енергия, осъзнаването на важни и основни човешки ценности, както и разширяване на представата за самия себе си, другите и света.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СОУЛ КОЛАЖ®

Методът СоулКолаж® представлява процес на създаване на индивидуално тесте от карти – колажи. Всяка карта се изработва отделно за определено време, като се използват различни изображения и картинки от списания; картата-колаж отразява една характерна черта или аспект от индивидуалността на човек.

Създателката на метода Сиена Фрост нарича тези отделни аспекти от индивидуалността на човека "Нетер" - име, заимствано от египетската митология, което означава божество, сила или енергия. В тази връзка всяка карта за определена характеристика, която създаваме, се зарежда с определена енергия и сила.

Като резултат от прилагането на този метод се сдобиваме със собствено и уникално тесте от карти, които взети заедно разкриват нашата многообразна и пъстра личност. Процесът е постепенен и има терапевтичен ефект. Научаваме се да приемаме и да се обединяваме с всички свои части или аспекти, без да съдим и оценяме, откриваме невероятния си вътрешен ресурс, с който разполагаме. Освен всичко това, методът е изключително приятен и креативен, помага ни да развиваме и обръщаме внимание на интуицията си, както и на творческия си потенциал. Все важни моменти, за се чувстваме цялостни и здрави.

Всичко от което се нуждаем е мотивация за работа със себе си, творческа нагласа, ножици, лепило и списания.

За метода може да научите повече от следния сайт, който е на английски език: www.soulcollage.com.


МЕДИТАЦИЯ: ЗАЩО НИ Е НЕОБХОДИМА

Упражняването на ума ни в медитация цели усъвършенстване на нашето внимание и осъзнаване, като ни помага да оставаме фокусирани дори в ситуации на външно или вътрешно объркване и смут, да наблюдаваме взаимодействието на различните влияния, които оформят дадена ситуация и да спечелим вътрешно пространство и време, което ще ни позволи да вземем най-благоприятното решение.

Способността да забелязваме какво се случва, докато това става и да си осигурим необходимата пауза, преди да отговорим, е важно умение за справяне с потенциално стресиращи за нас изисквания в къщи или на работа. Медитацията за развиване на осъзнаване е показала, че подпомага способността за разпознаване на много бързи емоционални импулси, както и автоматични мисли, като осигурява вътрешната свобода, за да бъдат оставени да си отидат.

Много изследвания напоследък разкриват позитивния ефект на медитацията за различни групи хора, страдащи от хронична болка, рак, тревожни разстройства, депресия и други. Предизвиква положителни промени и повишава устойчивостта на имунната система.

Практикуването на медитация може да доведе до това живота ни да бъде по-осъзнат, балансиран и по-качествен. Защото с каквито и дейности да се занимаваме, ако се намираме в състояние на присъствие и осъзнаване на всеки свой акт, мисъл, емоция, както и на това, което ни заобикаля, всяко наше действие ще намери своето точно предназначение. В такова състояние ще сме готови да открием удоволствието в малките, ежедневни неща и ще изпитваме по-често чувство на наслада и удовлетворение от живота си.

събота, 13 септември 2014 г.

Полезните ефекти от заниманието с метода СоулКолаж®
Приемане на това, което е
Това, което веднъж сме осъзнали, разбрали, не може да бъде отречено. Това се отнася с еднаква сила както за силните ни страни, за мечтите ни, така и за отхвърлените части от нас самите. Приемането е първата крачка към интегриране и позволява достъпа до ментална, психическа и емоционална енергия, която до този момент е била пропилявана в себе-критичност или в себе-отричане.
Да се свържем и доверим на интуицията си
Творчеството, в каквато и да е форма, ангажира интуицията ни и стимулира себе-изразяването. Но единствено диалога води до осъзнатост и улеснява последващия достъп до материала, изведен на повърхността с помощта на творческия процес. Умът развива това, което вече знае; въображението и творчеството се осмеляват да пристъпят в непознатото. Преживявайки този дар във времето, ние се научаваме да се доверяваме на нашата интуиция и да оценяваме ползите от процеса на търсене и откриване с нейна помощ.
Достигане до вътрешни ресурси
Образите правят осезаемо и достъпно това, което често се намира в психиката ни в зародиш, което усещаме мимолетно и смътно. Защото образите в нашите карти са живи и се развиват паралелно с нас. Инсайтите, които се проявяват в процеса на създаването им, не са статични и ригидни, а продължават да са актуални и да ни бъдат от полза, въпреки времето, което минава.
Достигане до външни ресурси
Това естествено се случва при диалога ни с нашите карти (Нетери) от групата на общността. Още повече, че осъзнаването на нашата многостранност и на променящите ни се нужди ни дава възможност да се обърнем към заобикалящата ни среда и членове от обкръжението ни, за да получим подкрепа и успокоение. Реализирането на житейските ни задачи изисква непрекъснато взаимодействие с външния свят, независимо дали е във връзка с храна, информация, средства или хора. Когато сме осъзнати, от какво имаме нужда и как можем най-добре да задоволим тази нужда, това прави по-лесно питането, получаването и даването.
Осъзнатост
Цялото ни тесте от карти, независимо, колко малко може да бъде все още, разкрива и изяснява моделите в индивидуалната ни психична структура. Образите също имат силата да изваждат на повърхността несъзнаван материал, който не е бил достъпен за мислещия ум, който на свой ред може да разбере и интегрира новопридобитата информация и да разшири себе-познанието си.
Балансиране на силните и слаби страни
Това е дарът на работата със Сянката, която СоулКолаж® прави по-лесна и не толкова плашеща. Вместо да изпадаме в поляризирането на „или/или“, ние можем да приемем нагласата на „и двете/и“ и така да прегърнем и светлата, и тъмната страна от нашата природа, и да открием правилния баланс в дадена ситуация.
Взимане на решения; разрешаване на вътрешни конфликти
Потенциалът на СоулКолаж® за изцеление става очевиден, когато използваме картите си, за да се обърнем към някакъв вътрешен конфликт или да изследваме съществени нерешени въпроси. Симултанно и визуално можем да достигнем двете страни на въпроса и да призовем онези медиатори от вътрешния ни свят, които да изградят мостове между разделените/конфликтуващи части.
Организиране на основните функции /чувстване, мислене, усещане, действане/
Въпреки че ние постоянно оперираме с тези нива симултанно, често не осъзнаваме взаимодействията между различните функции. Нашата личност също има тенденция да привилегирова една от тези функции пред останалите. Когато сме наясно, коя от тези функции е водеща и развием нашата способност да превключваме от една на друга по подходящ начин, това ще ни позволи да се организираме по-ефикасно и приятно в ситуации, в които трябва да свършим задача или да преодолеем предизвикателство. Можем напълно осъзнато да привнесем нежност в нашите уязвими полета.
Идентифициране на източника на нашите външни конфликти
При работа с междуличностните ни ситуации, частни или професионални, СоулКолаж® картите идентифицират актуалния източник на конфликти и изваждат на масата общите гледни точки и неочаквани ресурси, които може да подпомогнат за постигането на обещаващ изход.
Споделяне на вътрешния ни процес

СоулКолаж® картите могат да бъдат чудесно диагностично средство в терапевтичен процес, мощно закрепващо средство при „корективно преживяване“ и новопридобити инсайти. Картите ни помагат да споделим себе си с приятели, семейство на едно по-дълбинно ниво, отколкото задвижваните от Егото социални контакти. Картите могат да фасилитират диалог между двойки и са полезно организационно средство за „виждане в бъдещето“ или брейнсторм, както и за изграждане и засилване на работата в екип.

Няма коментари:

Публикуване на коментар