Какво представлява холотропното дишане?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХОЛОТРОПНОТО ДИШАНЕ®

Холотропното дишане е мощен метод за себеизследване и самопознание, който работи с изменени състояния на съзнанието. Разработен е от Станислав и Кристина Гроф в резултат на дългогодишна, задълбочена психотерапевтична работа, който те ползват и изучават от 1975 год. до наши дни. Представлява комбинация от интензивно, учестено дишане; специално подбрана и структурирана музика; фокусирана работа с тялото, рисуване на мандали и споделяне в група.
С помощта на измененото състояние на съзнанието се постига повишена сензитивност, достъп до дълбинния ни духовен свят /който включва материали не само от индивидуалното, а и от колективното несъзнавано/, повишена яснота по отношение на човешките отношения, както и прозрения относно екологичните разбирания на хората и връзката им с всички живи същества. Изменените състояния на съзнанието могат да повишат човешката интелигентност и креативност, да доведат до откриване на архетипни, трансперсонални и духовни области от битието ни. От тази перспектива собствената жизнена ситуация и съдържащите се в нея конфликти могат лесно да бедат преразгледани и предоляни.
Опитът, който се натрупва по време на холотропното дишане, е напълно индивидуален и се определя от това, което се явява най-актуално в конкретния момент за личностното развитие. Най-общо казано тази работа може да улесни достъпа до дълбоките пластове на индивидуалното несъзнавано, може да пробуди спомени, свързани с перинаталния опит или според Гроф това са екзистенциалните преживявания в полето на прага между смъртта и живота в процеса на раждането. Освен всичко това може да се достигне и до безкрайната област на колективното несъзнавано. Холотропното дишане е подходящо за всички хора, които искат да работят със себе си, да опознаят, развиват, променят себе си; които си задават въпроси и търсят отговори; които са изследователски настроени и искат да преживеят интензивен опит в откриване на своята истина за себе си, другите и света.
Методът на холотропното дишане има силен терапевтичен ефект посредством разтоварване и освобождаване на тялото от блокираната и застояла енергия, осъзнаването на важни и основни човешки ценности, както и разширяване на представата за самия себе си, другите и света.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СОУЛ КОЛАЖ®

Методът СоулКолаж® представлява процес на създаване на индивидуално тесте от карти – колажи. Всяка карта се изработва отделно за определено време, като се използват различни изображения и картинки от списания; картата-колаж отразява една характерна черта или аспект от индивидуалността на човек.

Създателката на метода Сиена Фрост нарича тези отделни аспекти от индивидуалността на човека "Нетер" - име, заимствано от египетската митология, което означава божество, сила или енергия. В тази връзка всяка карта за определена характеристика, която създаваме, се зарежда с определена енергия и сила.

Като резултат от прилагането на този метод се сдобиваме със собствено и уникално тесте от карти, които взети заедно разкриват нашата многообразна и пъстра личност. Процесът е постепенен и има терапевтичен ефект. Научаваме се да приемаме и да се обединяваме с всички свои части или аспекти, без да съдим и оценяме, откриваме невероятния си вътрешен ресурс, с който разполагаме. Освен всичко това, методът е изключително приятен и креативен, помага ни да развиваме и обръщаме внимание на интуицията си, както и на творческия си потенциал. Все важни моменти, за се чувстваме цялостни и здрави.

Всичко от което се нуждаем е мотивация за работа със себе си, творческа нагласа, ножици, лепило и списания.

За метода може да научите повече от следния сайт, който е на английски език: www.soulcollage.com.


МЕДИТАЦИЯ: ЗАЩО НИ Е НЕОБХОДИМА

Упражняването на ума ни в медитация цели усъвършенстване на нашето внимание и осъзнаване, като ни помага да оставаме фокусирани дори в ситуации на външно или вътрешно объркване и смут, да наблюдаваме взаимодействието на различните влияния, които оформят дадена ситуация и да спечелим вътрешно пространство и време, което ще ни позволи да вземем най-благоприятното решение.

Способността да забелязваме какво се случва, докато това става и да си осигурим необходимата пауза, преди да отговорим, е важно умение за справяне с потенциално стресиращи за нас изисквания в къщи или на работа. Медитацията за развиване на осъзнаване е показала, че подпомага способността за разпознаване на много бързи емоционални импулси, както и автоматични мисли, като осигурява вътрешната свобода, за да бъдат оставени да си отидат.

Много изследвания напоследък разкриват позитивния ефект на медитацията за различни групи хора, страдащи от хронична болка, рак, тревожни разстройства, депресия и други. Предизвиква положителни промени и повишава устойчивостта на имунната система.

Практикуването на медитация може да доведе до това живота ни да бъде по-осъзнат, балансиран и по-качествен. Защото с каквито и дейности да се занимаваме, ако се намираме в състояние на присъствие и осъзнаване на всеки свой акт, мисъл, емоция, както и на това, което ни заобикаля, всяко наше действие ще намери своето точно предназначение. В такова състояние ще сме готови да открием удоволствието в малките, ежедневни неща и ще изпитваме по-често чувство на наслада и удовлетворение от живота си.

събота, 13 септември 2014 г.

Основни положения при метода СоулКолаж®?

Всяка карта отразява един отделен аспект В СоулКолаж® създаваме една карта-колаж за всеки отделен аспект (наречен Neter) от нас самите. Понятието „Neter”, което създателката на метода използва, идва от египетската митология и означава отделно божество, сила, енергия.
Принципът Един и Много Тази система се основава, от една страна, на принципа за Единния Източник, от който произлизат и в който се завръщат всички и всичко. От друга страна е свързано с идеята за множеството хиляди човешки проявления и аспекти. В резултат създаваме тесте от карти-колажи, което представлява колаж на нашата душа, личност.
Светлина и Сянка – всяка карта има своята светла и сенчеста страна. Принципът е, че няма добра или лоша карта, всяка карта има своята ценност.
Четири комплекта карти Картите-колажи се разпределят в една от следните четири групи: 1) Комитет – т.нар. психологическо измерение или карти на личностните ни характеристики; 2) Общност – тук се включват членове от обкръжението ни, изиграли и/или играещи важна роля в живота ни; 3) Спътниците – т.нар. тотеми или животни на силата, които сътветстват на всяка една от енергийните ни чакри; 4) Съвет – т.нар. измерение на архетипите – това са универсални модели, които влияят върху определени етапи от живота ни.
Консултиране със СоулКолаж® картите — Използваме нашите собствени карти, за да ни помогнат да си отговорим на важни житейски въпроси. СоулКолаж® картите не се ползват за разчитане въпросите на други хора.
УпражнениетоАз съм тази, която ...“ Когато се консултираме с нашите СоулКолаж® карти, ние използваме фразата:  „Аз съм тази/този, която/който ... „. Целта е да започнем да говорим от името на основното изображението върху нашата карта. По този начин отговоряме и на поставения от нас конкретен въпрос.
Общност от хора Споделянето на СоулКолаж® картите в група е много важен елемент от СоулКолаж®. СоулКолаж® събира заедно хората, за да могат в едни творчески контекст да споделят части от себе си. Създава се атмосфера на приемане и себе-отразяване.
Интегриране - Картите не се копират, продават, заменят, те са единствено за лично ползване с цел личностно развитие и осъзнаване.

СоулКолаж® е уникален метод за себепознание и себеизследване. Има силен терапевтичен ефект и може да се използва индивидуално или в групи (в семейството, в училище, в терапия, в тренинги, както и в друг различен контекст).

Няма коментари:

Публикуване на коментар