Какво представлява холотропното дишане?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХОЛОТРОПНОТО ДИШАНЕ®

Холотропното дишане е мощен метод за себеизследване и самопознание, който работи с изменени състояния на съзнанието. Разработен е от Станислав и Кристина Гроф в резултат на дългогодишна, задълбочена психотерапевтична работа, който те ползват и изучават от 1975 год. до наши дни. Представлява комбинация от интензивно, учестено дишане; специално подбрана и структурирана музика; фокусирана работа с тялото, рисуване на мандали и споделяне в група.
С помощта на измененото състояние на съзнанието се постига повишена сензитивност, достъп до дълбинния ни духовен свят /който включва материали не само от индивидуалното, а и от колективното несъзнавано/, повишена яснота по отношение на човешките отношения, както и прозрения относно екологичните разбирания на хората и връзката им с всички живи същества. Изменените състояния на съзнанието могат да повишат човешката интелигентност и креативност, да доведат до откриване на архетипни, трансперсонални и духовни области от битието ни. От тази перспектива собствената жизнена ситуация и съдържащите се в нея конфликти могат лесно да бедат преразгледани и предоляни.
Опитът, който се натрупва по време на холотропното дишане, е напълно индивидуален и се определя от това, което се явява най-актуално в конкретния момент за личностното развитие. Най-общо казано тази работа може да улесни достъпа до дълбоките пластове на индивидуалното несъзнавано, може да пробуди спомени, свързани с перинаталния опит или според Гроф това са екзистенциалните преживявания в полето на прага между смъртта и живота в процеса на раждането. Освен всичко това може да се достигне и до безкрайната област на колективното несъзнавано. Холотропното дишане е подходящо за всички хора, които искат да работят със себе си, да опознаят, развиват, променят себе си; които си задават въпроси и търсят отговори; които са изследователски настроени и искат да преживеят интензивен опит в откриване на своята истина за себе си, другите и света.
Методът на холотропното дишане има силен терапевтичен ефект посредством разтоварване и освобождаване на тялото от блокираната и застояла енергия, осъзнаването на важни и основни човешки ценности, както и разширяване на представата за самия себе си, другите и света.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СОУЛ КОЛАЖ®

Методът СоулКолаж® представлява процес на създаване на индивидуално тесте от карти – колажи. Всяка карта се изработва отделно за определено време, като се използват различни изображения и картинки от списания; картата-колаж отразява една характерна черта или аспект от индивидуалността на човек.

Създателката на метода Сиена Фрост нарича тези отделни аспекти от индивидуалността на човека "Нетер" - име, заимствано от египетската митология, което означава божество, сила или енергия. В тази връзка всяка карта за определена характеристика, която създаваме, се зарежда с определена енергия и сила.

Като резултат от прилагането на този метод се сдобиваме със собствено и уникално тесте от карти, които взети заедно разкриват нашата многообразна и пъстра личност. Процесът е постепенен и има терапевтичен ефект. Научаваме се да приемаме и да се обединяваме с всички свои части или аспекти, без да съдим и оценяме, откриваме невероятния си вътрешен ресурс, с който разполагаме. Освен всичко това, методът е изключително приятен и креативен, помага ни да развиваме и обръщаме внимание на интуицията си, както и на творческия си потенциал. Все важни моменти, за се чувстваме цялостни и здрави.

Всичко от което се нуждаем е мотивация за работа със себе си, творческа нагласа, ножици, лепило и списания.

За метода може да научите повече от следния сайт, който е на английски език: www.soulcollage.com.


МЕДИТАЦИЯ: ЗАЩО НИ Е НЕОБХОДИМА

Упражняването на ума ни в медитация цели усъвършенстване на нашето внимание и осъзнаване, като ни помага да оставаме фокусирани дори в ситуации на външно или вътрешно объркване и смут, да наблюдаваме взаимодействието на различните влияния, които оформят дадена ситуация и да спечелим вътрешно пространство и време, което ще ни позволи да вземем най-благоприятното решение.

Способността да забелязваме какво се случва, докато това става и да си осигурим необходимата пауза, преди да отговорим, е важно умение за справяне с потенциално стресиращи за нас изисквания в къщи или на работа. Медитацията за развиване на осъзнаване е показала, че подпомага способността за разпознаване на много бързи емоционални импулси, както и автоматични мисли, като осигурява вътрешната свобода, за да бъдат оставени да си отидат.

Много изследвания напоследък разкриват позитивния ефект на медитацията за различни групи хора, страдащи от хронична болка, рак, тревожни разстройства, депресия и други. Предизвиква положителни промени и повишава устойчивостта на имунната система.

Практикуването на медитация може да доведе до това живота ни да бъде по-осъзнат, балансиран и по-качествен. Защото с каквито и дейности да се занимаваме, ако се намираме в състояние на присъствие и осъзнаване на всеки свой акт, мисъл, емоция, както и на това, което ни заобикаля, всяко наше действие ще намери своето точно предназначение. В такова състояние ще сме готови да открием удоволствието в малките, ежедневни неща и ще изпитваме по-често чувство на наслада и удовлетворение от живота си.

вторник, 11 ноември 2014 г.

Основни инструкции за медитация

Позата: много е важно, преди да пристъпите към медитация, да заемете комфортна за вас поза, като обаче се стремите да изпълните следните няколко условия:
Ø  Гърбът да е напълно изправен - за целта може да сте седнали на земята или да използвате стол. За ваше улеснение може да ползвате възглавничка, върху която да седнете.
Ø  Краката са кръстосани в позиция лотус или полу-лотус, или са просто кръстосани; може да седнете на коленете си, ако това е по-удобно за вас; необходимо е да откриете това положение, при което гърбът ви е максимално изправен.
Ø  Тялото следва да бъде нито отпуснато, нито стегнато - т.е. позицията следва да е добре изпълнена, с присъствие и контрол, без тялото да е напрегнато или прекалено отпуснато.
Ø  Брадичката е прибрана леко навътре, а езикът леко докосва небцето зад горния ред зъби.
Ø  Очите и устата са естествено затворени. Очите могат да бъдат полузатворени, както и отворени. В началото се препоръчва да са затворени, понеже по-лесно се разсейваме от външни обекти.
Ø  Гърдите и раменете са отворени, като раменете са и отпуснати.
Ø  Ръцете обхващат коленете или са отпуснати спокойно върху краката ви.
Дишането: следва да е гладко и спокойно, както дишате обичайно, без да се опитвате да променяте каквото и да било.
Вниманието ви следва дишането - как вдишвате и издишвате. Това е основният ви фокус и дори да откриете, че сте се отклонили по някаква причина, още в този момент насочете отново вниманието си към своето дишане - как въздухът изпълва тялото ви, след което отново го напуска.
Наблюдавайте този естествен процес и се опитвайте да забелязвате всичко, което се проявява през това време, без да оценявате и съдите, с нагласа да приемете всичко, т.е. това означава да се стремите да следите за:
Ø  състоянието на ума си - дали има мисли и какви са те,
Ø  състоянието на емоциите си - чувствате ли нещо и какво е то,
Ø  състоянието на тялото си - какво усещате, има ли болки, напрежения, които се проявяват или не.
Наблюдавайки всичко това, не забравяйте, че основният ви фокус е върху дишането!
Препоръки: ако всеки ден отделяте поне по 5-10 минута за това упражнение, с изненада ще откриете как след известно време ще се промени състояние и на тялото, и на ума ви, и енергията ви. За целта са необходими постоянство и търпение.
Ако ви е трудно, в началото може да започнете с 1-2 минути и после постепенно да увеличавате времето. Опитайте се да разберете, кое е онова, което ви пречи да останете в позиция на медитация. Много е важно да улавяте случващото се, да разбирате собствените си ограничения и препятствия. Откриването и назоваването им е първата крачка за тяхното преодоляване.

Успех в това начинание!

Какво означава "медитация"?


С цел да разберем какво се има предвид под медитация, е полезно да се обърнем към оригиналната терминология, използвана в контекста на будисткото разбиране за упражняване на ума. Въпреки че най-често се превежда като "медитация", понятието bhavana на пали и санскрит буквално означава "култивирам, развивам". Подобно е значението и на тибетския еквивалент sgom, който се превежда като "научавам се, привиквам" или "запознавам се". Тези представи предполагат значението на регулярни умствени упражнения, които се изискват за развиване на умения, свързани с осъзнаването. Така че, говорим за медитацията като специфичен път за трениране на ума. В зависимост от философските теории има различни форми на медитация, които могат да се фокусират върху умствения аспект, например развиването на по-голямо осъзнаване и присъствие или пък развиването на безусловно състрадание. Следва да се има предвид, че когато говорим за медитация, съществува голямо разнообразие от методи.
Медитацията или практиката на съзерцание е свързана с развиване на присъствие и осъзнаване. Присъствието и осъзнаването е умствено състояние и печели все по-голямо внимание сред психологията като средство за намаляване на стреса, подобряване на здравето и способността свободно да се преминава през различни житейски ситуации, като се излъчват подходящи и съответни емоционални отговори. Основните моменти, с които се свързва това състояние, са:
Ø  фокусиране в реалността на настоящия момент
Ø  повишено осъзнаване на преживяванията, момент след момент
Ø  приемане на ситуациите, без да се попада в капана на емоционалните реакции
Ø  намалени негативни чувства и повишена жизненост
Ø  гъвкавост в справянето с различните ситуации.

Медитацията се практикува в рамките на будистката традиция повече от 2500 години. Обаче, за да развиваме нашето осъзнаване и присъствие в настоящето, както и по време на ежедневните си дейности, не е нужно да ставаме будисти, защото този метод стъпва на универсалните принципи на функциониране на нашия ум.

понеделник, 10 ноември 2014 г.

ГРУПОВИ ПРАКТИКИ
ПО ХОЛОТРОПНО ДИШАНЕ®:

Актуални дати: 18 Юни 2016 (събота)

2 и 16 Юли (събота)

Времетраене: ориентировъчно от 10.00 до 14.00 часа (зависи от броя на участниците). 
Място на провеждане: в център "Ананда" на адрес: "Йоан Екзарх" 10 
(http://www.ananda-bg.com)

Условие за участие: с предварително записване на е-мейлите holosbg@gmail.com или info@ananda-bg.com.

Цена: 75 лв, при записване за участие за две или три сесии има отстъпка. 

Моля, носете си удобни дрехи, вода и нещо леко за хапване.

Ако имате въпроси пишете на посочения е-мейл адрес!

Датите, могат да претърпят промяна.