Какво представлява холотропното дишане?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХОЛОТРОПНОТО ДИШАНЕ®

Холотропното дишане е мощен метод за себеизследване и самопознание, който работи с изменени състояния на съзнанието. Разработен е от Станислав и Кристина Гроф в резултат на дългогодишна, задълбочена психотерапевтична работа, който те ползват и изучават от 1975 год. до наши дни. Представлява комбинация от интензивно, учестено дишане; специално подбрана и структурирана музика; фокусирана работа с тялото, рисуване на мандали и споделяне в група.
С помощта на измененото състояние на съзнанието се постига повишена сензитивност, достъп до дълбинния ни духовен свят /който включва материали не само от индивидуалното, а и от колективното несъзнавано/, повишена яснота по отношение на човешките отношения, както и прозрения относно екологичните разбирания на хората и връзката им с всички живи същества. Изменените състояния на съзнанието могат да повишат човешката интелигентност и креативност, да доведат до откриване на архетипни, трансперсонални и духовни области от битието ни. От тази перспектива собствената жизнена ситуация и съдържащите се в нея конфликти могат лесно да бедат преразгледани и предоляни.
Опитът, който се натрупва по време на холотропното дишане, е напълно индивидуален и се определя от това, което се явява най-актуално в конкретния момент за личностното развитие. Най-общо казано тази работа може да улесни достъпа до дълбоките пластове на индивидуалното несъзнавано, може да пробуди спомени, свързани с перинаталния опит или според Гроф това са екзистенциалните преживявания в полето на прага между смъртта и живота в процеса на раждането. Освен всичко това може да се достигне и до безкрайната област на колективното несъзнавано. Холотропното дишане е подходящо за всички хора, които искат да работят със себе си, да опознаят, развиват, променят себе си; които си задават въпроси и търсят отговори; които са изследователски настроени и искат да преживеят интензивен опит в откриване на своята истина за себе си, другите и света.
Методът на холотропното дишане има силен терапевтичен ефект посредством разтоварване и освобождаване на тялото от блокираната и застояла енергия, осъзнаването на важни и основни човешки ценности, както и разширяване на представата за самия себе си, другите и света.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СОУЛ КОЛАЖ®

Методът СоулКолаж® представлява процес на създаване на индивидуално тесте от карти – колажи. Всяка карта се изработва отделно за определено време, като се използват различни изображения и картинки от списания; картата-колаж отразява една характерна черта или аспект от индивидуалността на човек.

Създателката на метода Сиена Фрост нарича тези отделни аспекти от индивидуалността на човека "Нетер" - име, заимствано от египетската митология, което означава божество, сила или енергия. В тази връзка всяка карта за определена характеристика, която създаваме, се зарежда с определена енергия и сила.

Като резултат от прилагането на този метод се сдобиваме със собствено и уникално тесте от карти, които взети заедно разкриват нашата многообразна и пъстра личност. Процесът е постепенен и има терапевтичен ефект. Научаваме се да приемаме и да се обединяваме с всички свои части или аспекти, без да съдим и оценяме, откриваме невероятния си вътрешен ресурс, с който разполагаме. Освен всичко това, методът е изключително приятен и креативен, помага ни да развиваме и обръщаме внимание на интуицията си, както и на творческия си потенциал. Все важни моменти, за се чувстваме цялостни и здрави.

Всичко от което се нуждаем е мотивация за работа със себе си, творческа нагласа, ножици, лепило и списания.

За метода може да научите повече от следния сайт, който е на английски език: www.soulcollage.com.


МЕДИТАЦИЯ: ЗАЩО НИ Е НЕОБХОДИМА

Упражняването на ума ни в медитация цели усъвършенстване на нашето внимание и осъзнаване, като ни помага да оставаме фокусирани дори в ситуации на външно или вътрешно объркване и смут, да наблюдаваме взаимодействието на различните влияния, които оформят дадена ситуация и да спечелим вътрешно пространство и време, което ще ни позволи да вземем най-благоприятното решение.

Способността да забелязваме какво се случва, докато това става и да си осигурим необходимата пауза, преди да отговорим, е важно умение за справяне с потенциално стресиращи за нас изисквания в къщи или на работа. Медитацията за развиване на осъзнаване е показала, че подпомага способността за разпознаване на много бързи емоционални импулси, както и автоматични мисли, като осигурява вътрешната свобода, за да бъдат оставени да си отидат.

Много изследвания напоследък разкриват позитивния ефект на медитацията за различни групи хора, страдащи от хронична болка, рак, тревожни разстройства, депресия и други. Предизвиква положителни промени и повишава устойчивостта на имунната система.

Практикуването на медитация може да доведе до това живота ни да бъде по-осъзнат, балансиран и по-качествен. Защото с каквито и дейности да се занимаваме, ако се намираме в състояние на присъствие и осъзнаване на всеки свой акт, мисъл, емоция, както и на това, което ни заобикаля, всяко наше действие ще намери своето точно предназначение. В такова състояние ще сме готови да открием удоволствието в малките, ежедневни неща и ще изпитваме по-често чувство на наслада и удовлетворение от живота си.

неделя, 20 септември 2015 г.

Изключително интервю със Станислав Гроф - създателят на Трансперсоналната психология и Холотропното дишане
Станислав Гроф - психолог и психиатър разказва пред списание "Фокус" за това къде можем да открием корените на човешката агресия, как вижда религията на бъдещето и каква диагноза заслужава съвременното общество

Изглеждате много по-млад, Станислав. Очите ви греят. Успяхте ли да разгадаете тайната на вечната младост?

        Знаете ли, хората често ми казват, че не изглеждам на 84 години. Първата причина е придобитият опит. С мен са се случвали различни неща – при раждането, в детството, в предходни животи. А втората причина мисля, че е свързана с духовния свят. Но по-важното е, че поддържам любопитството си. Научно доказано е: ако в продължение на целия си живот се занимаваш с нови знания, това те подмладява. През целия си живот нещо научавам.

Имате предвид професионалния си интерес към психологията или чисто човешка любознателност?

        След първия си сеанс с ЛСД насочих своята любознателност към една по-тясна специалност. Интересуваха ме изключително изменените състояния на съзнанието. Но, докато ги изучавах, получавах и разни неща  от други области.
Наскоро излезе моята книга „Съвременни изследвания на съзнанието и разбирането на изкуството“, в която са изложени резултати от изследвания. За революции и войни пишат много хора. Моята книга е за това, което се случва зад кулисите на всички това, какво е смъртта и как умира човек. Изследвахме умиращи от рак. Проведохме с тях психеделични сеанси и наблюдавахме как това влияе на страха им от смъртта, на това как се прощават с живота. Това ни наведе към различните варианти  за моралната подготовка за смъртта. За древните тайни на духовната смърт, която настъпва преди физическата, знаят много известни шамани от индианските племена. Изследвах смъртта преди смъртта и първопричините за човешката агресия.

Темата за смъртта и агресията днес е актуална за Украйна както никога досега. На изток има война. Даже, завръщайки се от фронта, хората продължават да воюват. В тях се пробужда аресия и не знаята как да се избавят от нея.

        Моите изследвания показват, че на агресията корените са много дълбоки. Като правило, ако се запознаете с научни работи по биология, може да разберете, че агресията ни е присъща, защото произхождаме от животните. Но в книгата си „Анатомия на човешката деструктивност“  Ерих Фром показва, че човешката агресия е много по-страшна от тази, съществувавща в дивата природа. Животните нападат заради храна, заради полов партньор или когато защищават територията си. Но при тях няма да намерите „Белия архипелаг“ на Сталин, нито Холокоста, нито това, което днес се случва в Близкия Изток, нито това, което китайците сториха в Тибет. В животинския свят няма излишни убийства. Човешката агресия превъзхожда в такава степен животинската, че Фром я е нарекъл „злокачествена“.

Откъде идва тази свърхагресия?

        Някои психолози твърдят, че у хората има извънредно дълъг период на съзряване, налага ни се прекалено дълго да чакаме възможност да заживеем сами със себе си. Това провокира разочарование и определени психологически травми. Наши потребности остават незадоволени и това се проявява като агресия.
Но, ако се погледне по-надълбоко, причината за агресията може да се открие в спомените за раждането, когато в продължение на часове сме се намирали в много враждебна среда, в която не сме могли да дишаме, изпитвали сме огромно налягане върху себе си. Това наричам перинатална област на несъзнаваното. Това е един от първоизточниците на агресията. А вторият е този, който Юнг нарича „колективното несъзнавано“ и по-точно – митологическият аспект, свързан с архетипите.
Корените на агресията стигат толкова надълбоко, че само с един разговор не можем да се избавим от нея. Необходими са наистина мощни методи, за да достигнем до източниците на агресия и да я трансформираме в нещо друго.

Ако причината за агресията може да се открие в най-първите ни спомени, излиза, че вие не считате новороденото за „tabula rasa“?

        Не. Това е, в което вярва настоящата психиатрия. При тях това идва от Фройд.

Получава се тогава, че има разлика между психиката на детето, което се е родило в мирна обстановка и това, което се е появило на бял свят в период на война?

        Точно така. Моята покойна жена проведе изследване в Германия за този период, когато хората са носели в себе си невероятно психологеческо поствоенно бреме. От една страна затова, защото майките на тези деца са били бременни по време на бомбардировките или защото са се родили по времето на военни действия. Обаче, дори у тези, които още не са били заченати по това време и които са се родили вече след войната,  също се е проявявала някаква степен на угнетеност.

Можем ли да предположим, че украинските деца, които скоро ще се родят, ще имат някакви психологически проблеми или комплекси заради войната?

        Ако говорим за тези, които могат да бъдат заченати в период на война, то определено. Много хора в продължение на перинаталния си период на развитие получават травми и от по-малко мащабни неща, например, в ситуации, когато майката не желае детето или не е много радостна от факта, че е забременяла. Това може да се обясни дори с помощта на традиционната медицина: страх, безпокойство и агресия са свързани с катехоламиновата група. Тук се отнасят адреналина и норадреналина. Когато тяхното ниво се повиши в майчиния организъм, се повишава и в плода, тъй като майката споделя с детето си една и съща химическа среда. И това е само химия, не говоря още за биологията – за телепатичната връзка между родителя и детето.
Ако изясним всички обстоятелства, можем да твърдим, че сами сме създали нездрава среда, дори и да няма никаква война. Влияят ни не само химическите вещества, но и звуците. Вземете например бременна жена, която живее в Манхатън, шумът от автомобилите, бученето на самолетите и прочие. Биологическият организъм не е готов да се справи с всичко това. Това е започнало сравнително наскоро – например преди век, когато са се появили влаковете, самолетите, огромните заводи.
За биологиечския организъм всички звуци са като от приближаващ тиранозавър. А ако настъпва война, прибавете към това и страх.

Има ли в съвременното общество някакъв общ психологически проблем?

        Като четете за съвременното общество, ще се натъкнете на често употребявана дума: „отчуждение“. Изпитваме някакво отчуждение по отношение на тялото си, изолирани сме едни от други и от природата, към която се отнасяме потребителски. Гледаме гората и виждаме единствено източник на дървесина и дърва за огрев. Откъснати сме от космоса и от божественото начало.
Имаме религия, но различните течения по-често добавят проблеми там, където би трябвало да ги разрешават. Има разединение. Придържаме се към една религия, а вие – към друга. Ние сме християни, а вие – езичници, ние – мюсюлмани, а вие – евреи ... Съврменните религии по правило не само не обединяват хората, а ги и настройват против последователите на друга вяра.
В същото време изучаването на изменените състояния на съзнанието и духовния опит обединяват хората в техните желания да достигнат Вселената. Такива хора не разделят света на „свои“ и „чужди“, а искат да открият източник на информация и уважават всеки път към истината, така както разбират, че абсолютното е едно. Избирането за себе си на единствено правилна картина, било то Исус или Мохамед, или който и да било друг, означава да избираш пътя на разногласието. Получава се „или-или“. Другата религия става неприемлива и човек с всички сили се опитва да убеди другите в това, че единствено неговата вяра е истинска.

Някои хора наричат религия и възгледите и знанията,  които Вие споделяте.

        Всъщност това не е религия. На хората са им нужни инструменти, които да им помогнат да постигнат някакъв духовен опит. Това е, с което се занимаваме и което се надявам да се превърне в религия на бъдещето. Ние поддържаме човека и не изясняваме към какво той се причислява: към християнство, мюсюлманство или кабалистите ... Необходимо е да се уважват духовните търсения на всеки. Никой не обяснява към какво хората да се стремят и как да го сторят. Всеки има свой път. При нас са идвали и учени – психолози, психиатри, които провеждаха изследвания, увлечени от шаманизма, заминаха в Перу, при дивите племена и откриха това, което търсеха.
Добре организираната религия е тази, когато е известно какво следа да се случи, какво е разрешено и какво не е, включително и крайностите. Тя е близка на политиката, но по никакъв начин не е свързана с духовна практика.

Много хора свързват вашето име с понятието „холотропно дишане“. А Вие с какво се асоциирате?

        Повече от половин век изучавам определени важни подкатегории на необичайните състояния на съзнанието, които наричам „холотропни“. Дишането не е единствения способ за предизвикване на такова състояние. Има и шамански техники, експериментална психотерапия и много други методи. Аз се съсредоточих върху това, за да привлека вниманието към изменените състояния на съзнанието и да покажа, че можем да ги контролираме. Започнах с изследване на влиянието на психеделиците.
Не мисля, че това би ме заинтересувало, ако не бях изпитал такова състояние върху себе си, когато в качеството си на доброволец взех участие в ЛСД-сеанс. По-късно, когато изследването на психеделиците стана невъзможно поради административни и политически забрани, заедно със съпругата си разработихме метода на холотропно дишане, благодарение на който хората могат да изпитат изменени състояния, без да приемат халюциногени. Всичко е много просто: определен дихателен ритъм, музика и движения.

Опитвам се да убедя другите хора, че в живота им следва да има място за необичайни състояния на съзнанието, че са много полезни и дори могат да бъдат изцелителни, че не бива това да се разглежда като някаква патология. Тези състояние следва да се изучават и поддържат.

Няма коментари:

Публикуване на коментар